गुरु दक्षिणा

We truly depend on Crowd Funding & have no source other than that, if you love our content, show us some support.
Click the below button to support.
(P.S. every penny is valuable to us)

Wall of #dakshina

Following are our beloved supporter, we will add you up with them.
Vidyadhar Ji Samyak Jain Akshat Singh Ushmita R Sourabh Raj Mr A A Mohit Kumar Anuj Kakadia Mr UP Singh Manoj Kastur Trilochan B Edpuganti A Porandla H C Sarojini Sahu Deepak Kakad Vikas Shrivastava Rahul Raj Nayara Kabir Ishaan Khattar Inaya Rashmi Amar Sahu Navi Navc JaiKishan Kanan Shyla Hansika Advani Johar Keshav Lakshman Lalika Gupta Mahesh Dev Jivan Durga Gulshan Sher Chahna Chaitali Deshan Suraj Nalin Naman Nameen Sareek Maleen Kalinda Harshada Hahita Shaukeen Devil0045 Kalynda#sa Andal Keech Gautam Chaitya Sharma Deshna Mishra Gahna Namdeo Bakul Sharma Balakrishna Swami Vrunita Roy Ahalya Shri  Alka Brar Rajesh Vaidya Sooraj Manas Thakur  Archana Ghadge Arjun Singh Surya Bali Atharva Arhaan Arya Shukla Adhriti  Darshana Pragya Sharma Nirjhara Dixit  Disha Mondal  riti Sharma Harshita Devyani Satyam Kumar Rambo Rosan Dalai Sapna Kohli Mohit Singh Rohit Saini Adesh Abhishek Rana Saryu Nahar Waseem Raja Vijay Chigali Keertiman Chaturvedi Ankit Patel    Tushar Pawade Hari Krishna Varsha Yadav Archana Vinay Tiwari Chetna Joshi Sanjana Geethika Deepak Chandu Motu Patlu Chhavi Parmar Shivani Singh Jaideep Sharma Raghav Gupta Vimal Tandi Adithya Charu Gopika Sanskriti Swathy Sreekumar Saniya K S Akhila Manoharan Renjith R Nair Dona Ann Riya Anju Kunju Kiran Jose Laksmi Parvathi Nida Kalandan Aswini Lakshmi Chaitanya Mittal Shivani Kushwaha Sourav Bera Lucifer Omkar Shinde Vivek Ahirwar Ken Kaneki Ashhok Anitha Sidharth Rajan Aswin B Sivan Aakansha Ismat Akshit Kapoor Ismat Ishttaa Srivastava Om Thakur Abhish cheeku Anupam Losker Gayatri gaurav_059 Gayatri Annasaheb Bhong Bakul Sharma Balakrishna Swami Vrunita Roy Ahalya Shri Vimal Tandi Adithya Charu Gopika Sanskriti Swathy Sreekumar Saniya K S Akhila Manoharan Renjith R Nair Dona Ann Riya Niharika Shivani Pusa sugandh Saloni Sahil Singh Aishwarya Mohanraj Gaurav Nikhil Agarwal Ayushi Shivendra Sudip Puneet Malik Payel Mayank Tachmi Zato Awomi DK Navi Trigger Punyo Shiv Ayush Narayan Manli Nekong Ankita damarika harsh Shr Venkat Krishna V S Ramana Awadh Kishor Ravi Kishore Reddy Ayush Dhanda Kangkan Jyoti Kalita Ankita Verma Preety Yogesh Ravindra Adity Raj Gupta Shubham Sachin Kumar Devil9487 Amisha Shanaya Shekhar
…………………………..to be continued.

thank you,
team Balanced Report

JOIN OUR NEWSLETTER
And get notified everytime we publish a new blog post.